PKS NOWA SÓL

PKS NOWA SÓL

Profesjonalizm właściciela firmy i odpowiednie kwalifikacje jego pracowników, zapewniają wysoki poziom wykonanych robót.

ANTEHOLZ

ANTEHOLZ

Wartość robót wyniosła 810 584,08 (netto). Potwierdzamy dobrą jakość wykonanych robót oraz dotrzymanie terminów.

 

ZASET

ZASET

Wszystkie prace zostały wykonane dobrze i terminowo, a także z należytą starannością, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej…