PKS NOWA SÓL

Profesjonalizm właściciela firmy i odpowiednie kwalifikacje jego pracowników, zapewniają wysoki poziom wykonanych robót.